karhus.JPG
 

UNIVERSITETSKYRKAN

är kyrkan vid universiteten i Uppsala. Vi finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där du som student eller personal befinner dig. 

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra.
Vi finns till för alla oavsett tro eller inte tro, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer info om oss och kommande aktiviteter!


butterfly_webb.jpg

SAMTAL

Studietiden är en viktig tid i livet. Kanske är det till och med första gången man lämnat hemmet. Man träffar nya vänner, vidgar sina vyer genom studier och socialt liv och naturligtvis formas man av sina nyvunna erfarenheter.

Men studentlivet ställer också höga krav och ibland väcks tvivlen inför yrkesval och framtid. När kraven blir för stora kan det vara skönt att vända sig till en utomstående. Vi i Universitetskyrkan finns till för att lyssna och samtala. Vi tror oss inte ha facit till livet men kanske kan vi tillsammans, med hjälp av våra gemensamma erfarenheter, hitta en lösning på problemen. Vi har tystnadsplikt och finns till för alla oavsett trosinriktning, etnicitet  eller sexuell identitet.

Ring eller mejla för att boka tid. Telefonnummer och e-postadresser finner du under kontakt. Samtalen är kostnadsfria!

SORGEGRUPP

Vårens grupp är nu tyvärr full. En ny grupp startar till hösten och du kan alltid höra av dig till oss för ett enskilt samtal.

Att förlora någon närstående är svårt, men om man får någon att dela sorgen med kan den bli lättare att bära. Sorgegruppen träffas sex gånger under terminen, varannan torsdagskväll kl 17.00–19.00. Vi vänder oss främst till studenter i åldersgruppen 20-35 år. Om du inte är student men inom åldersspannet är du också välkommen. Det bör ha gått ca ett halvår eller längre sedan dödsfallet. 

Kontakta Anette för mer information.

GOSPELKÖREN GOD TUNE

Tisdagar kl 18.30–20.30 i Helga Trefaldighets kyrka.

Körsång - ett sätt att umgås! Kören, som främst sjunger gospel, är öppen för alla studenter. Vi träffas varje tisdag kl 18.30-20.30 i Helga Trefaldighets kyrka, intill Domkyrkan. Kören leds av Hanna Lindholm och Johan Vegelius. Du som är intresserad, kontakta gärna oss eller kom bara förbi en tisdag när vi övar i Helga Trefaldighets kyrka. Välkommen! Inga intagningsprov och helt kostnadsfritt.

Information about the Gospel Choir in English.

För dig som har gått med i kören: 
Länk till God Tunes utskickslista.

stilla_massa.jpg

STILLA MÄSSA

Former, uttryckssätt och ett språk man förstår. Musik och sång, viktiga frågor, bröd och vin. Alla är välkomna, oavsett om man är van eller ovan kyrkobesökare. 

Vi firar gudtjänst med nattvard varje onsdag kl 18.00 med start 17 januariMässan firas i  Helga Trefaldighets kyrka (karta).

Mässan är enkel och stämningsfull med ljuständning, musik, reflektion och tystnad.

REGNBÅGSKVÄLL MED GÄSTFÖRELÄSARE

Inga fler regnbågskvällar under VT18, men återkommer HT18

Regnbågskvällar inspirerar till samtal om HBTQ-relaterade ämnen och frågor. Tillsammans med intressanta gästföreläsare diskuterar vi utifrån olika teman i både större och mindre grupper.
Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer info om kommande aktiviteter! 

KRISHANTERING

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala Universitet och SLU som en särskild resurs med kunskap i krisstöd och avlastande samtal. Vi samarbetar med Universitetens personal, Studenthälsan, studentkårer, studentföreningar och nationer vid krissituationer. Vi kan också erbjuda/finnas tillgängliga för medverkan i undervisning inom områden som rör krishantering, som t.ex.utbildningar för ansvariga för insparker och reccemottagningar.

  • Universitetskyrkan, Övre Slottsgatan 7, 1 tr. Telefon 018-430 37 06. Hos Universitetskyrkan finns representanter för Svenska kyrkan och Ekumeniakyrkan.
  • Studenthälsans mottagning, Övre Slottsgatan 7, 2 tr. På Studenthälsans mottagning arbetar kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor.

Vid akuta sociala och psykiska problem

  • Ring Socialjouren telefon 112.

Vid AKUTA situationer RING 112 för att nå

  • Akutmottagningar, ambulans, brandkår, polis, jourhavande präst, socialjour, giftinformation.

Kalendarium våren 2018

JanuarI

17 Start: Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

23 Start: God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

24 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

28 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

30 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

31 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

Februari

6 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

7 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka 

13 God Tune Semmeltisdag 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

14 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

14 Regnbågskväll med gästföreläsare 19.00 Prästgårdssalen

16 Sista anmälningsdag till Sorgegruppen

20 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

21 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

22 Sorgegruppen startar

25 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

27 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

28 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

Mars

6 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

7 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

13 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

14 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

20 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

21 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

25 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

27 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

28 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

April

3 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

4 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

10 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

11 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

11 Regnbågskväll med gästföreläsare 19.00 Prästgårdssalen

17 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

18 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

21 Pilgramsvandring

22 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

24 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

25 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

Maj

8 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

9 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

15 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

16 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

20 Gospelkonsert med God Tune 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

22 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

23 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

29 Sista God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

30 Sista Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka