OM KÖREN GOD TUNE:

Q: Behöver man kunna sjunga?

Q: Kostar det något att vara med?

Q: Är det något inträdesprov?

A: Nej kören är öppen för alla som vill. Det enda kravet är att du är student.

A: Nej, men meddela gärna körledarna att du är ny.

A: Nej det är inget inträdesprov och det är kostnadsfritt att delta.

OM SORGEGRUPPEN:

A: Kontakta Karin Borg.

Q: HUR GÖR JAG FÖR ATT FÅ DELTAGA I ER SORGEGRUPP?