karhus.JPG
 

UNIVERSITETSKYRKAN

är kyrkan vid universiteten i Uppsala. Vi finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där du som student eller personal befinner dig. 

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra.
Vi finns till för alla oavsett tro eller inte tro, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer info om oss och kommande aktiviteter!


butterfly_webb.jpg

SAMTAL

Studietiden är en viktig tid i livet. Kanske är det till och med första gången man lämnat hemmet. Man träffar nya vänner, vidgar sina vyer genom studier och socialt liv och naturligtvis formas man av sina nyvunna erfarenheter.

Men studentlivet ställer också höga krav och ibland väcks tvivlen inför yrkesval och framtid. När kraven blir för stora kan det vara skönt att vända sig till en utomstående. Vi i Universitetskyrkan finns till för att lyssna och samtala. Vi tror oss inte ha facit till livet men kanske kan vi tillsammans, med hjälp av våra gemensamma erfarenheter, hitta en lösning på problemen. Vi har tystnadsplikt och finns till för alla oavsett trosinriktning, etnicitet  eller sexuell identitet.

Ring eller mejla för att boka tid. Telefonnummer och e-postadresser finner du under kontakt. Samtalen är kostnadsfria!

SORGEGRUPP

Sorgegruppen är tyvärr full denna termin men det kommer en ny grupp under vårterminen. du kan alltid kontakta oss för att boka ett enskilda samtal.

Att förlora någon närstående är svårt, men om man får någon att dela sorgen med kan den bli lättare att bära. Sorgegruppen träffas sex gånger under terminen kl 17.00–19.00. Vi vänder oss främst till studenter i åldersgruppen 20-35 år. Om du inte är student men inom åldersspannet är du också välkommen. Det bör ha gått ca ett halvår eller längre sedan dödsfallet. 

Kontakta Karin för mer information och anmälan.

GOSPELKÖREN GOD TUNE

Tisdagar kl 18.30–20.30 i Helga Trefaldighets kyrka.

Körsång - ett sätt att umgås! Kören, som främst sjunger gospel, är öppen för alla studenter. Vi träffas varje tisdag kl 18.30-20.30 i Helga Trefaldighets kyrka, intill Domkyrkan. Kören leds av Hanna Lindholm och Johan Vegelius. Du som är intresserad, kontakta gärna oss eller kom bara förbi en tisdag när vi övar i Helga Trefaldighets kyrka. Välkommen! Inga intagningsprov och helt kostnadsfritt.

Information about the Gospel Choir in English.

För dig som har gått med i kören: 
Länk till God Tunes utskickslista.

GOSPELGUDSTJÄNST PÅ 1:A ADVENT

➤ Sön 2 dec

kl 17.00 i Missionskyrkan

Kören God Tune bjuder tillsammans med Universitetskyrkan in till årliga 1a adventsgospelgudstjänst i Missionskyrkan.

 

SJUNG I STORA JULKÖREN!

Vill du vara med i den stora julkören och sjunga på universitetens Julgudstjänst den 17 december i Uppsala domkyrka? Inget inträdesprov men två övningstillfällen.

Repetitioner:
Mån 10 dec: 17.30-19.30 Lokal: Musicum
Sön 16 dec: 14-16 Lokal: Musicum
Mån 17 dec: 17.30-19 Lokal: Domkyrkan

Det krävs att du har notvana.

Namn *
Namn
stilla_massa.jpg

STILLA MÄSSA

Former, uttryckssätt och ett språk man förstår. Musik och sång, viktiga frågor, bröd och vin. Alla är välkomna, oavsett om man är van eller ovan kyrkobesökare. 

Vi firar gudtjänst med nattvard varje onsdag kl 18.00. Mässan firas i  Helga Trefaldighets kyrka (karta).

Mässan är enkel och stämningsfull med ljuständning, musik, reflektion och tystnad.

UNIVERSITETENS JULGUDSTJÄNST

➤ 17 december kl 19.00 i Uppsala domkyrka

Kom i julstämning och fira Julgudstjänst i Uppsala domkyrka! 

Uppsala Universitets rektor Eva Åkesson talar, representanter från studentkårer, nationer samt studenternas fanborg medverkar. Julkören kommer att framföra musik med sångare från studentkörerna och Uppsala Akademiska Kammarkör, under ledning av Director Cantorum Stefan Parkman.

KRISHANTERING

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala Universitet och SLU som en särskild resurs med kunskap i krisstöd och avlastande samtal. Vi samarbetar med Universitetens personal, Studenthälsan, studentkårer, studentföreningar och nationer vid krissituationer. Vi kan också erbjuda/finnas tillgängliga för medverkan i undervisning inom områden som rör krishantering, som t.ex.utbildningar för ansvariga för insparker och reccemottagningar.

  • Universitetskyrkan, Övre Slottsgatan 7, 1 tr. Telefon 018-430 37 06. Hos Universitetskyrkan finns representanter för Svenska kyrkan och Ekumeniakyrkan.

  • Studenthälsans mottagning, Övre Slottsgatan 7, 2 tr. På Studenthälsans mottagning arbetar kuratorer, psykologer, läkare.

Vid akuta sociala och psykiska problem

  • Ring Socialjouren telefon 112.

Vid AKUTA situationer RING 112 för att nå

  • Akutmottagningar, ambulans, brandkår, polis, jourhavande präst, socialjour, giftinformation.

Kalendarium hösten 2018

AUGUSTI

22 Start: Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

29 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

SEPTEMBER

5 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka 

12 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

14 Regnbågsbön Helga Trefaldighets kyrka

18 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

19 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

25 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

26 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

29 Pilgramsvandring

30 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

OKTOBER

1 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

3 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

9 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

10 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

16 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

17 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

17 Regnbågskväll med gästföreläsare 19.00 Prästgårdssalen

23 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

24 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

28 Taizébön 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

30 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

31 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

NOVEMBER

6 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

7 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

13 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

14 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

20 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

21 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

21 Regnbågskväll med gästföreläsare 19.00 Prästgårdssalen

27 God Tune 18.30 Helga Trefaldighets kyrka

28 Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

DECEMBER

2 Gospelkonsert med God Tune 17.00 Helga Trefaldighets kyrka

12 Sista Stilla mässa 18.00 Helga Trefaldighets kyrka

17 Julgudstjänst 19.00 Uppsala Domkyrka