Tema den 14 feb: 

"ATT VARA HBTQ-FLYKTING I SVERIGE" MED NAOME RUZINDANA.

Naome Ruzindana är född och uppvuxen i Rwanda och kom till Sverige som HBTQ-flykting. I Rwanda är det förbjudet att vara homosexuell men Naome kom trots det ut offentligt och kämpade för HBTQ-personers rättigheter. Till sist blev situationen ohållbar och hon flydde först till Uganda för att sedan komma till Sverige några år senare.

Namoe har fortsatt att kämpa för mänskliga rättigheter och HBTQ.-frågor och är grundare av organisationen "Find Hope". I somras arrangerade hon även Gävle pride, som blev en stor succé.

Theme on 14 Feb:

"TO BE A LBGTQ REFUGEE IN SWEDEN" WITH NAOME RUZINDANA.

Naome Ruzindana is born and raised in Rwanda and came to Sweden as a LBGTQ refugee. Homosexuality is prohibited in Rwanda but despite that she came out officially and fought for LBGTQ rights. After a while the situation became unbearable och she fled to Uganda and then Sweden a few years later. 

Naome has continued to fight for human rights and LBGTQ rights and is the founder of the organisation "Find hope". Last summer she also arranged Gävle Pride which became a big success.